20 jaar reparatie atelier

20 jaar Reparatie Atelier en Saxofoonschool Alkmaar

Toen de 12 jarige Jaap Winder in 1981 naar zijn eerste saxofoonles vertrok had hij nog niet kunnen bedenken hoe hij er nu, ten tijde van zijn 50e verjaardag, voor zou staan. Een gewaardeerd saxofonist  en een 20 jarig jubileum als reparateur van diverse blaasinstrumenten. Maar laten we bij het begin beginnen.

Het is 1981 als Jaap op saxofoonles gaat bij Bert Baars, en de eerste muzikale vonken overslaan. Een paar jaar later speelt hij in diverse muziekschool ensembles onder leiding van Bert Baars, Willem Swikker en Jaap Dekker, namen die bij veel mensen mooie herinneringen oproepen. Hij is er dan al van doordrongen dat muziek goed bij hem past en begint, naast popmuziek, ook jazz te ontdekken, en langzaam begint het idee vorm te krijgen dat  hij meer wil. Het conservatorium is dan een logische stap, eerst in Alkmaar, en vanaf 1995 het Conservatorium Rotterdam. Als hij in 1999 terug keert naar Alkmaar staan er dingen te gebeuren.

Reparatie Atelier 

Jaap begint met les geven, een logisch gevolg van zijn opleiding op het conservatorium. Maar rond diezelfde tijd komt hij via via in contact met Ben Visser, een reparateur van blaasinstrumenten uit Schagen, die op dat moment te kennen geeft te gaan stoppen met zijn reparatiewerk. Jaap, altijd al geïnteresseerd in techniek, kan de volledige inboedel overnemen en begint aan een “stoomcursus” reparatie. In een jaar tijd, te kort om het vak echt te leren, maar lang genoeg voor een gedegen ondergrond, leert hij de beginselen van het vak van reparateur van blaasinstrumenten. 

Reparatie Atelier J.A. Winder, gespecialiseerd in het repareren en reviseren van blaasinstrumenten, is een feit!

In het begin komen de klanten uit de inmiddels uitgebreide kring van muzikale vrienden en kennissen, en wat klanten uit de praktijk van zijn leermeester, en in de jaren die volgen wordt die klantenkring langzaam maar zeker uitgebouwd vanuit zijn praktijk aan huis aan de Stikkelwaard. De ervaring komt met de klanten, en de korte, maar gedegen opleiding werpt haar vruchten af.

Inmiddels zijn we, na een verhuizing naar de Iepenlaan, aanbeland in 2009, als hij zijn praktijk verhuist naar een bedrijfspand aan de Kitmanstraat, waar het Reparatieatelier in zijn huidige vorm te vinden is. Een riante plek met gescheiden les- en atelierruimte, waar hij inmiddels alweer 10 jaar zijn vak uitoefent. Dat betekent op dit moment deels les praktijk en deels reparatiewerk, ongeveer gelijk verdeeld.

Als één van 5 of 6 reparatie ateliers in Noord Holland betrekt hij zijn klanten uit de hele provincie. 

Na 20 jaar terugblikkend op zijn werkzaamheden, constateert Jaap dat er nog steeds een gestage groei is. De werkzaamheden zijn uiteenlopend, van kleine aanpassingen, die met regelmaat voorkomen, tot volledige revisies, waarbij een instrument volledig uit elkaar wordt gehaald, schoongemaakt en weer zorgvuldig wordt opgebouwd. Onmogelijk lijkende klussen tot een goed einde brengen, mensen die blij met hun gekoesterde instrument weer naar huis gaan, het zijn de dingen waar Jaap zijn voldoening uit haalt. 

Verkoop van occasions 

En de toekomst? Wie denkt dat Jaap Winder op zijn lauweren gaat rusten heeft het mis. Een actieve benadering van potentiële klanten, denk aan big bands en muziekverenigingen, om verder te groeien zit in de planning. Zijn reparatiewerk uitbreiden is het doel. Tevens wil hij de verkoop van occasions, iets wat altijd een zeer bescheiden bijrol heeft gespeeld, weer nieuw leven inblazen. Mooie occasions, voornamelijk saxofoons, van bijvoorbeeld de topmerken Selmer, Yamaha, Yanagisawa, Conn, en King kunnen aanbieden. Ook voor advies kon je de afgelopen 20 jaar terecht bij Reparatie Atelier Jaap Winder, maar ook voor de komende 20 jaar zal hij een vertrouwd adres in Noord-Holland zijn.

Saxofoonschool

Maar zoals al eerder werd vermeld, biedt Jaap Winder ook als leraar de nodige expertise in de vorm van zijn Saxofoonschool Alkmaar, rond dezelfde tijd ontstaan als het Reparatie Atelier Dit uit dezelfde liefde voor muziek en zijn instrument, de saxofoon.

Vanaf het begin zijn er naast beginnende saxofonist  ook de meer gevorderde saxofonisten, die ook trouw blijken, het verloop is gering. 

De reden om met saxofoonles te starten kan divers zijn. Een beginnende saxofonist zou bijvoorbeeld door Jaap klaar gestoomd kunnen worden om binnen een jaar in een big band te spelen. De wekelijkse les is dan de basis voor het spelen in de big band. Daarnaast kunnen mensen beginnen met les omdat ze de saxofoon gewoon een mooi instrument vinden.

Improvisatielessen 

Nog niet zo veel speelervaring? Geen probleem! Met improvisatielessen is het mogelijk om vrij snel iets moois te spelen. Met behulp van geavanceerde software worden ter plekke begeleidingspartijen gemaakt waar de saxofonisten hun soleer kunsten op kunnen oefenen. 

En ook de gevorderde saxofonist kan hier zijn uitdaging in vinden.

Dit middel gebruikt hij als professioneel muzikant zelf ook veelvuldig waardoor hij als muzikant maar ook als docent blijft groeien. 

Kennis en vakmanschap 

Wat hij zoal te bieden heeft als leraar? Kennis van het instrument, de moeilijke facetten van embouchure, sound en ademgebruik, projectie, articulatie, timing, techniek, harmonische kennis, frasering, allemaal termen die voorbij komen en betrekking hebben op het saxofoonspel. En dat geldt voor zowel de beginneling als de gevorderde speler. Er is altijd iets nieuws te leren, ook voor de gevorderde of zelfs professionele muzikant. Zelf studeert Jaap nog dagelijks zodat ook hij blijft groeien in zijn spel en ook van het lesgeven wordt ik wijzer, aldus Jaap.

Voor de toekomst zijn de wensen bescheiden. Misschien nog eens iemand klaarstomen voor het conservatorium, maar verder vooral blijven groeien. Als muzikant, als leraar en als mens. 

Jaap Winder, volop in het regionale muzikantenleven, als invaller voor diverse big band orkesten in Amsterdam en Alkmaar en omstreken en optreden met lokale helden. 

Zondag 12 mei is er ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum een open dag aan de Kitmanstraat 2G, van 14.00 tot 17.00 uur

U kunt deze middag kennis maken met Jaap en zijn bedrijf.

Tevens is er die dag ook gelegenheid een proefles af te spreken om saxofoon te leren spelen. En last but not least, ter gelegenheid van het 20 jarige bestaan van de saxofoonschool en het reparatieatelier , zijn er diverse aanbiedingen voor de lessen en de reparaties.